Fundacja "Inspiracja+"

Оrganizatorzy
festiwali
międzynarodowych

O nas

Celem statutowym Fundacji "Inspiracja+" jest organizowanie i udział w festiwalach dziecięcych, młodzieżowych, konkursach, wystawach, konferencjach, zawodach sportowych, imprezach masowych publicznych. Fundacja zajmuje się: - Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej na płaszczyźnie tradycji i kultury. - Uczestnictwo w rozwoju i promocji lokalnych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych programów mających na celu dbanie o rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych. - Budowanie edukacji kulturalnej oraz zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką. - Rozwój nauki i edukacji, oświaty i wychowania w szacunku do tradycji narodowej. - Integracja wszelkich środowisk artystycznych. Jesteśmy kreatywnymi znawcami świata artystycznego. Zajmujemy się osobistym doradztwem w dziedzinie wyszukiwania oraz planowania festiwali, konkursów i koncertów. Dane Fundacji: Adres do korespondencji: 37-700 Przemysl, ul.Żeromskiego 10, woj. ‎podkarpackie. Adres poczty elektronicznej: inspiracja.festiwal@gmail.com

Opinie